FOR CROWD MANAGEMENT
& EVENT SAFETY

Over ons

Live Entertainment zoals grootschalige dance-, muziek-, sport- en familie evenementen zouden niet kunnen bestaan als vergunningen, veiligheid, gezondheid en mobiliteit niet goed geregeld zijn.

SKILLS Crowd Management is in de evenementen branche een sparringpartner op het gebied van Crowd Management & Event Safety. Dit geldt zowel voorafgaand, tijdens, als na grootschalige publieksevenementen. SKILLS adviseert, coördineert, innoveert, onderwijst en evalueert.

Diensten

SKILLS biedt diverse diensten met betrekking tot Crowd Management & Event Safety. Het loopt uiteen van gastcolleges op scholen of workshops bij bedrijven, het professionaliseren van vergunningsdocumenten, tot advies en operationele support op locatie. 

Sommige organisaties hebben een specifieke behoefte zoals de professionalisering van vergunningsaanvragen of het in beeld brengen van logistieke stromen. SKILLS Crowd Management kan ook het hele traject op zich nemen: vergunningaanvragen schrijven, coördineren van beveiliging tijdens het evenement, EHBO inzetten, mobiliteitsplan maken en implementeren, signing laten verzorgen tot het uitwerken van noodscenario’s en het personeel hierop voorbereiden.

Tevens is SKILLS inzetbaar voor het bezoeken van evenementen en het verzorgen van een veiligheidsrapportage waar de organisatie mee verder kan voor een volgende editie. 

Bij een internationale hulpvraag, biedt SKILLS (operationele) ondersteuning en advisering aan lokale event- of projectmanagers van grootschalige publieksevenementen. Zo is de lokale kennis van wet- en regelgeving en de operationele kennis en ervaring op het gebied van Crowd Management & Event Safety een perfectie combinatie.

Crowd Management
Event Management
Evenementenvergunning aanvraag
Professionalisering planvorming
Event Scan & Rapportage
Verhuur Mobiele Control Room

Workshops
Gastcolleges
Leergangen
Table Top Oefening

Crowd Safety Manager
Project Manager
Veiligheidscoördinator
Event Director
Sustainability Manager

“De missie van SKILLS is kraakhelder:
bezoekers op een veilige en goed
georganiseerde manier van
evenementen laten genieten.“

Opdrachtgevers

Contact

Post- en bezoekadres
Isolatorweg 36 / 1014 AS Amsterdam

Mail
info@skillscrowdmanagement.com

Telefoon
+31 (0)6 43 37 16 03